Drukuj

XLVI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ rok szkolny 2019/2020

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej (w skrócie: OWT), zwana dalej Olimpiadą, została po raz pierwszy przeprowadzona w 1974 r. Olimpiada jest organizowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).

Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (w skrócie: FSNT-NOT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5.

W sprawach edukacji technicznej, w tym w organizacji Olimpiady, FSNT-NOT współdziała ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni technicznych oraz oświatowymi w szkolnictwie ponadpodstawowym.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

I etap (szkolny) rozgrywany będzie 18.10.2019. 

Osoba do kontaktu Karolina Żurawska e-mail:  tel 77 4537187

 

Pliki do pobrania: