Szukaj

Bogdan Tomaszek – doktor nauk technicznych, ukończył kierunek fizyka doświadczalna na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Przez 30 lat pracownik Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, specjalność kataliza heterogenna. W ICSO zatrudniony na stanowiskach: naukowo-badwczym, sekretarza naukowego i głównego specjalisty ekonomisty. W latach 1997 do 2001 senator RP, a od 2005 do 2007 wojewoda opolski. Obecnie prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. Pełni również rolę doradcy do spraw gospodarczych prezydenta Kędzierzyna-Koźla i konsultant Krajowego Systemu Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w zakresie usług doradczych o charakterze innowacyjnym. W obecnym okresie programowania UE współrealizator i koordynator ponad dziesięciu projektów finansowanych z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki komponent regionalny. Główne osiągnięcia to: kilkadziesiąt opracowań wyników prac badawczych, kilkanaście publikacji i współudział w dwóch patentach. Wyniki prac badawczych wykorzystywane były głównie dla instalacji tlenku etylenu i glikoli etylenowych w Płocku. Autor wystąpień do Rządu RP z pozytywnym skutkiem w sprawie nie naliczania składki ZUS od wypłat wynagrodzeń i nagród z wynalazczości oraz autor koncepcji i współautor dokumentacji dla Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego z inkubatorem przedsiębiorczości. Współautor zapisów Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2013 i kolejnych Planów Działań do tej strategii. W ostatnich trzech latach współinicjator kilku inicjatyw klastrowych w województwie opolskim.

Kalendarz

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony