Drukuj

Projekt był skierowany do dorosłych, pracujących kobiet i mężczyzn z terenu województwa opolskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji.

 

Kurs na uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym osób lub rzeczy
Umożliwia zatrudnienie w charakterze kierownika transportu (zarządzajcego transportem) w firmach transportowych lub prowadzących usługi transportowe, możliwość prowadzenia samodzielnej działalności świadczenia usług transportowych lub spedycyjnych.

Kryteria naboru:  osoba nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne:

Zgodnie z Art. 5 Ust. 3 Pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jednolity Dz. U. Nr 125, poz. 874 z 2007 r.

 

Ilość godzin kursu: 64 godziny
Czas trwania kursu podstawowego:     1 miesiąc

 

Egzamin na uzyskanie certyfikatu kompetencji w transporcie drogowym przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

 

Terminy:

{eventlist single showlocate=0 datewidth=35%}6,24{/eventlist}

Do pobrania: 

Informacji udziela :

{dgcontactinfo 3}
[name]

telefon : [telephone]
faks : [fax]


{/dgcontactinfo}

 

Aby dowiedzieć się więcej zadaj nam pytanie za pomocą poniższego formularza.

{aicontactsafeform pf=3}