Szukaj

Wkrótce

Kalendarz wydarzeń

Szkolenia w zakresie energetyki (elektryczność) "E" i "D"
Czwartek, 2. Grudzień 2021, 09:00
Odsłon : 1370
Utworzył agnieszka

- NAJBLIŻSZY EGZAMIN (ELEKTRYCZNOŚĆ)- 02. 12. 2021r. o godz. 12.30

 

-NAJBLIŻSZE SZKOLENIE (ELEKTRYCZNOŚĆ) -02. 12. 2021r. godz. 9.00

  ilość miejsc ograniczona!

Koszt szkolenia 120 zł + opłata za egzamin 280 zł

Informacja telefoniczna w w Dziale Szkolenia NOT : 77-456-65-85

 

 konieczne wcześniejsze  ZAPISY TELEFONICZNE  77 - 456 65 85


 - NAJBLIŻSZE SZKOLENIE SEMINARYJNE ( CIEPŁOWNICTWO I GAZ) - 07.12.2021r. - godz 10.00

 

 - NAJBLIŻSZY EGZAMIN  ( CIEPŁOWNICTWO I GAZ )  -   07.12.2021r. - godz. 11.30

 

2. Szkolenia przedegzaminacyjne ( ciepłownictwo ) dla palaczy kotłów wodnych i parowych :

3. Szkolenia przedegzaminacyjne z urządzeń i sieci gazowych:

Czas trwania szkoleń: 3 godziny (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu)

Terminy:  informacje pod nr telefonu 77- 456-65-85 lub osobiście w pokoju nr 25 w budynku NOT

Koszt szkolenia: 120 zł + egzamin kwalifikacyjny 280 zł

 

konieczne wcześniejsze   ZAPISY TELEFONICZNE

 

Egzaminy kwalifikacyjne typu "E"- (eksploatacja) i "D" - (dozór) z urządzeń energetycznych:

 - Grupa 1 - urządzenia elektryczne - komisja nr 615 powołana przez Prezesa URE
 - Grupa 2 - urządzenia ciepłownicze - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE
 - Grupa 3 - urządzenia gazowe - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE


Egzamin: kwalifikacyjny przed komisją NOT powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na uzyskanie uprawnień typu "E" eksploatacji lub "D" dozoru.
Cena egzaminu: 10% min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Informacja telefoniczna w Dziale Szkolenia NOT tel 77 456-65-85


Egzaminy i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców i egzaminatorów.

 

OGÓLNY ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO :

 

- EKSPLOATACJA:  ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

 

- DOZÓR:  ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Kalendarz

Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Początek strony