Szukaj

XLIII OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ rok szkolny 2016/2017

 

Olimpiada Wiedzy Technicznej została po raz pierwszy rozegrana w 1974 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1974 roku.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).

Olimpiada jest finansowana na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej
oraz z funduszy pozyskanych od sponsorów.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
 • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
 • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
 • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
 • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
 • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go
  w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
 • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Zawody Olimpiady Wiedzy Technicznej są trzystopniowe:

 • zawody I stopnia (szkolne) 21 października 2016 roku (piątek),
 • zawody II stopnia (okręgowe) 11 stycznia 2017 roku (środa),
 • zawody III stopnia (centralne) 7 – 9 kwietnia 2017 roku (weekend).

Osoba do kontaktu Elżbieta Dobrowolska e-mail:  tel 784 503 159

 

 

 

 

Kalendarz

Sierpień 2018
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Początek strony