Szukaj

Wkrótce


1. Szkolenia seminaryjne w zakresie elektryczności
Kryteria naboru: wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne

Ilość godzin kursu: 20
Czas trwania kursu: 3 dni

Cena szkolenia:
• 360 zł. (z pomiarami ) plus opłata za egzamin 260 zł - (zgodnie z ustawą 10% najniższej płacy krajowej)
• 330 zł. (bez pomiarów) plus opłata za egzamin 260 zł.
Informacja telefoniczna w w Dziale Szkolenia NOT : 77-456-65-85

 


2. Szkolenia przedegzaminacyjne dla palaczy kotłów wodnych i parowych i inne z urządzeń ciepłowniczych:

3. Szkolenia przedegzaminacyjne z urządzeń i sieci gazowych:

Czas trwania szkoleń: 3 godziny (plus egzamin bezpośrednio po szkoleniu)

Terminy:  informacje pod nr telefonu 77- 456-65-85 lub osobiście w pokoju nr 25 w budynku NOT

Koszt szkolenia: 120 zł + egzamin kwalifikacyjny 260 zł

 


Egzaminy kwalifikacyjne typu "E"- (eksploatacja) i "D" - (dozór) z urządzeń energetycznych:

• grupa 1 - urządzenia elektryczne - komisja nr 615 powołana przez Prezesa URE
• grupa 2 - urządzenia ciepłownicze - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE
• grupa 3 - urządzenia gazowe - komisja nr 004 powołana przez Prezesa URE


Egzamin: kwalifikacyjny przed komisją NOT powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na uzyskanie uprawnień typu „E” – eksploatacji lub „D” dozoru.
Cena egzaminu: 10% min. wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok.

Informacja telefoniczna w Dziale Szkolenia NOT tel 77 456-65-85


Egzaminy i szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców i egzaminatorów.

 

OGÓLNY ZAKRES EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO :

 

- EKSPLOATACJA ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

 

- DOZÓR ( GRUPA ELEKTRYCZNA G.1, GRUPA CIEPŁOWNICZA G.2, GRUPA GAZOWA G.3 )

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Kalendarz

Listopad 2020
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Początek strony